//////

W REKLAMIE INFORMACYJNEJ

W reklamie informacyjnej powinno się dążyć do zmniej­szenia liczby korzyści wiązanych z marką do jednej, naj­wyżej dwóch. Korzyści, jakich można oczekiwać dzięki zaku­powi danej marki, wybrane jako główna obietnica reklamy, muszą być takiego typu, by konsument mógł się ich nauczyć w pierwszych kilku kontaktach z reklamą. Jeśli konsument nie przyswoi sobie korzyści wiążących się z marką w trakcie pierwszych dwóch kontaktów z reklamą, to nie zrobi tego już nigdy. Częstotliwość reklamy informacyjnej może być zatem rela­tywnie mniejsza niż reklamy transformacyjnej. Powtarzanie reklam służy wyłącznie okresowemu przypominaniu komunikatu, który wcześniej sprowokował określoną postawę wobec marki oraz jest także zabezpieczeniem przed kam­paniami reklamowymi marek konkurencyjnych, które rów­nież dążą do wykreowania określonych postaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!