//////

W PRZYPADKU PISM HOBBISTYCZNYCH

W przypadku pism hobbistycznych (dla wędkarzy, foto­grafików, modelarzy, komputerowców) reklamy są równie dokładnie studiowane jak otaczające je artykuły.Czasopisma cieszą się wśród swych odbiorców (zwykle reprezentujących wyższy od przeciętnego poziom wykształ­cenia, wyższe dochody i wyższy status społeczny) prestiżem reputacją. Otacza je aura profesjonalizmu. O przywiązaniu do wybranych przez siebie tytułów świad­czy fakt, iż bardzo często czasopisma są kolekcjonowane. Czytelnicy wracają do starych numerów po upływie jakiegoś czasu i (uwaga!) mają szansę kilkakrotnie zetknąć się z daną reklamą. Dobra jakość reprodukcji kolorowych zdjęć czyni jc atrakcyjniejszymi od gazet. Z badań amerykańskich wynika, iż pełnokolorowe ogłoszenie reklamowe ma o 30% większe szanse bycia zauważonym niż jego czarno-biała wierna kopia. Kolor odgrywa niepoślednią rolę w reklamie mody, kosmetyków i artykułów spożywczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!