//////

USP I TYM PODOBNE

Wizerunek marki (brand image) to z kolei pomysł Davida Ogilvy’ego. Pisał on: „Image oznacza osobowość. Produkty, tak jak ludzie, mają swą osobowość, którą mogą stworzyć lub stracić na rynku. Osobowość marki to amalgamat wielu składników — nazwy, opakowania, ceny, stylu reklamy, a przede wszystkim charakteru samego produktu. (…) Im większe podobieństwo marek, tym mniejszą rolę w wyborze oferty odgrywa rozum. Producent, który poświęci swą re­klamę na zbudowanie najbardziej wyrazistej osobowości dla swej marki, opanuje największy udział w rynku, co przynie­sie mu największe zyski”. Amerykanie Al Ries i Jack Trout wprowadzili do pod­ręczników marketingu pojęcie pozycjonowania marki (brand positioning). Jest to (w dużym skrócie) działanie zmierzające do umiejscowienia marki w świadomości klientów na tle konkurencji. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!