//////

PRAKTYCY REKLAM

Jeżeli trudno wskazać różnice między konkurującymi mar­kami lub też istniejące różnice są nieistotne, to treścią reklamy jest zbudowanie określonego wizerunku marki po­przez zidentyfikowanie wrażeń, które mają o niej klienci które pomagają im w odróżnieniu danej marki od kon­kurencyjnych („marka X jest bardziej tradycyjna”), lub tez poprzez przedstawienie marki jako odpowiedniej dla okreś­lonego segmentu rynku („marka X dla prawdziwych konese­rów”). Praktycy reklamy posługiwali się różnymi określeniami na zdefiniowanie tego, co się kryje w jednoznacznym prze­słaniu.Unique Selling Proposition (USP) to pomysł Rossera Reevesa z nowojorskiej agencji Ted Bates and Co. Twier­dził on, iż reklama musi oferować:jasno określone korzyści („Kup tę markę, a otrzymasz te konkretne korzyści”);coś, czego nie oferuje konkurencja (być unikalna);coś na tyle poruszającego, iż skłoni do działania miliony klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!