//////

POLSCY TELEWIDZOWIE

Polscy telewi­dzowie w rankingach najgorszych reklam często umieszczają marki proszków i innych detergentów osiągających znako­mite wyniki sprzedażowe. Przykładowo, latem i wczesną jesienią 1994 roku wśród najgorszych reklam, emitowanych w telewizji polskiej (badanie PENTORA), wymieniano m.in. reklamy: proszków Vizir i Pollena 2000, wybielacza Ace, podpasek Always, mydła Dove. Dodatkowym czynnikiem wywołującym niechęć konsu­mentów wobec reklam tego typu jest fakt, iż zwykle odwo­łują się one do negatywnych emocji (strach, złość, rozcza­rowanie, poczucie winy), a pozytywne emocje (ulga, opty­mizm itp.) pojawiają się dopiero w ich zakończeniu (roz­wiązaniu). W reklamie informacyjnej emocje odgrywają rolę wspomagającą — są o tyle ważne, o ile potrafią przekazać główną obietnicę reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!