//////

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Są pewne cechy charakterystyczne reklamy telewizyjnej, które czynią ją optymalnym medium dla niektórych kategorii produktów. Cechą taką jest połączenie ruchu i akcji. Re­klama w telewizji jest zdominowana przez efekty wizualne, które przyciągają uwagę widzów i podtrzymują ich zaintere­sowanie produktem. Telewizja ma większe od innych mass mediów możliwości, z jednej strony, wywoływania w kon­sumencie emocji, a z drugiej — demonstrowania pewnych cech produktu. Wiarygodność takich demonstracji jest wy­soka, gdyż widzowie bardziej wierzą w to, o czym mogą się przekonać na własne oczy. Wyłącznie telewizja łączy w sobie dźwięk i obraz, co znakomicie podnosi stopień zapamięty­wania treści reklam (o ile „to, co widać” w reklamie i „to, co słychać” jest identyczne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!